وبگاه های مرتبط

با توجه به توانمندیهای موجود در شرکت طاها کیمیا تجهیز  در حوزه بازرگانی محصولات و مواد و امکان ارائه خدمات تخصصی برای چندین محصول دیگر ؛ شرکت علاوه بر رگلاتور، در حوزه های دیگر نیز فعال است. برای آگاهی از سایر فعالیتهای ما لطفاً از وبگاه های زیر بازدید فرمایید: