شرکت Drastar

drastar-regulators-mix1

شرکت کره ای  Drastar یکی از سازندگان  مطرح رگلاتور در آسیا است.اگر چه کیفیت این برند در مقایسه با برندهای جی او، تسکام و سوئجلاک ممکن است پایینتر باشد اما با توجه به قیمت مناسب این محصولات و کیفیت قابل قبول ،بسیاری از نیازهای مصرف کننده را به خوبی پوشش می دهد. در انتخاب جایگزین برای برندهای معروف فوق با ما مشورت نمایید.

محصولات این شرکت بر اساس دسته بندی خود شرکت در زیر ارائه شده است. با کلیک بر روی نام محصول می توانید مشخصات فنی آن را دانلود نمایید.

Industry

Seri 072

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.06 to 0.2. Connections ¼ ̋ FNPT.

Serie 082

Inlet pressure 0-6000 psig. Outlet ranges from 10–۱۰۰۰ up to 30–۴۵۰۰ psig. Cv: from 0.06 to 0.2. Connections ¼ ̋ FNPT. High pressure

Serie 092

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 1. Connections ½  ̋ FNPT. High Flow

Serie DR60

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۲۰۰ psig. Cv: 0.2. Connections ½  ̋ FNPT.

High Pressure

DR70 Series

Inlet pressure 0-6000 psig. Outlet ranges from 0–۱۴۵ up to 0–۵۰۰۰ psig. Cv:3.5 . Connections 3/4  ̋ to 1” FNPT. High Flow

DR80 Series

Inlet pressure 0-10000 psig. Outlet ranges from 0–۱۰۰۰ up to 0–۱۰۰۰۰ psig. Cv:0.06 – 0.2. Connections 1/4  ̋ to 3/8” FNPT.

DR90 Series

Inlet pressure 0-500 psig. Outlet ranges from 0–۷۲ up to 0–۲۱۷ psig. Cv:3.5. Connections 3/8  ̋ to 1” FNPT. Water line.

Back Pressure Regulators

۰۷۷ Series

Pressure Control Range of 0–۳۰ to 0-362 psig. Cv: 0.2, Connections 1/4” FNPT.

Special Regulators

DR60

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۲۰۰ psig. Cv:0.2. Connections 1/4  ̋ FNPT. General usage / Co2 / Ethylene / Argon

Vaporizing

DRH Gas Heater Series

Inlet pressure 0-3500 psig. Cv:3.5. Connections 1/4  ̋ FNPT.

Semi Conductor
Ultra High Purity

DRA100

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۲۵۰ psig. Cv:0.06 to 1.2. Connections 1/4  ̋ FNPT to ½” Tube stub.

DRA200

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۲۵۰ psig. Cv:0.06 to 1.2. Connections 1/4  ̋ FNPT to 3/4” Tube stub.

DRA300

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۲۵۰ psig. Cv:0.06 to 1.2. Connections 1/4  ̋ FNPT to 3/4” Tube stub. Springless

DRA700

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۲۵۰ psig. Cv:0.06 to 1.2. Connections 1/4  ̋ to 3/4” Lock. Economical

Two Stage

۲۰۰۰ Series

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۹ up to 0–۳۶۰ psig. Cv:0.06 – 0.2. Connections 1/4  ̋ FNPT. Two Stage.