مشتریان شرکت

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) – شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران – شرکت نفت و گاز پارس – شرکت پالایش نفت آبادان – شرکت پالایش نفت اصفهان – شرکت پتروشیمی فجر – شرکت ذوب آهن اصفهان – شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه – شرکت پتروشیمی مارون – شرکت پتروشیمی شهید تندگویان – شرکت نفت پاسارگاد – صنایع شیمیایی ساصد (پارچین) – شرکت پتروشیمی مارون – شرکت پتروشیمی ایلام

دانشگاهی – تحقیقاتی

پژوهشگاه صنعت نفت – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو – شرکت گسترش فناوری خوارزمی – شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان – انستیتو نفت ایران دانشگاه تهران – دانشگاه تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشگاه اصفهان – دانشگاه اراک – دانشگاه رازی کرمانشاه – دانشگاه صنعتی بابل – دانشگاه صنعتی بیرجند – دانشگاه کاشان

صنایع تصفیه آب و فاضلاب

مدیریت تولید برق اهواز( نیروگاه رامین) – آب و فاضلاب اهواز – آب منطقه ای هرمزگان – آب و فاضلاب استان همدان – آب و فاضلاب روستایی اردبیل – آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان – آب و فاضلاب آذربایجان شرقی – شرکت آپادانا سرام – صنایع شیر پگاه گلستان – ساب نیرو – داروسازی شفا فارمد – پارلا منسوجات – کاغذ سازی مراغه – شرکت سهامی عام کف داروگر – شرکت حفاری پارسیان – شرکت جهان حفار