کاتالوگها

برای دیدن رگلاتور جی او می توانید به آدرس http://www.goreg.com یا لینک رگولاتورهای GO در سایت ما مراجعه کنید.

برای دیدن رگلاتور سوئیج لاک به آدرس https://www.swagelok.com/en/product/Regulators یا لینک رگولاتورهای SWAGELOK در سایت ما مراجعه کنید.

برای دیدن رگلاتور تسکام به آدرس http://www.emerson.com/en-us/automation/tescom یا لینک رگولاتورهای Tescom در سایت ما مراجعه کنید.

برای دیدن سایر رگلاتور امرسون به لینک رگلاتورهای Emerson  مراجعه کنید.

در صورتی که تمایل دلرید کاتلوگ کاملتری از محصولات این شرکتها در اختیار داشته باشید، می توانید از اطلاعات موجود در این صفحه بهره ببرید و با کلیک کردن بر روی نوشته های آبی رنگ کاتالوگ مورد نظر خود را دانلود نمایید. اگرچه تلاش شده که اطلاعات و کاتالوگهای کاربردی شرکتها در این بخش قرار گیرد اما برای دیدن همه اطلاعاتی که شرکتها در اختیار قرار داده اند لازم است به سایت آنها مراجعه فرمایید.

کاتالوگ رگلاتور سوئیچ لاک /  Swagelok

Pressure Regulators, K Series

Pressure Regulators, RHPS Series

Ultra high Purity Regulators 

Compact, High-Flow Gas Regulators, HF Series

Back-Pressure Regulators, K Series

کاتالوگ رگلاتور جی او / GO

Single Stage Regulators

High Pressure Regulators

Cylinder Regulators

Back Pressure Regulators

Dome-loaded Regulators

GHR Series

Single Stage Regulators

Vaporizing Regulators

کاتالوگ رگلاتور دراستار / Drastar

General Catalogue

کاتالوگ رگلاتور تسکام / TESCOM

Tescom Product